Ex 1:12

– Ludwik Perney

im bardziej go wycinano,
tym bardziej się rozrastał

 

Burżuazyjny dureń wycina najlepszy kawałek
i delektuje się sam; nie doświadczył smaku
podgardla, nie zna sztuki zaspokajania głodu,
przesuwania słoniny do krańca pajdy ustami.

Burżuazyjne bzdury wyjaławiają charakter,
deformują geny: z mędrca powstaje głąb,
z gajówki kukułka* – rozpycha się w gnieździe,
dusi dzieci żywiciela, wciąż woła o jedzenie.

Afgańskie ziemie mogły kwitnąć urodzajem
– Trofim Łysenko wiedział jak zmienić głód
w abstrakcję, udomowić drapieżną biologię,
gdy rozstąpiło się morze, naukę pokrył szlam.

 

Trofim Łysenko

 

*wg łysenkizmu gajówka karmiona gąsienicami miała zmienić się w kukułkę

podziel się wrażeniami

poezja, wiersze, proza, wydawnictwo literackie